Prisliste

Oppdatert etter årsmøte 2015

Medlemskap:

Hovudmedlem vaksen: 800 kr pr år
Hovudmedlem Ungom ( tom 19 år ): 700 kr pr år
Samboer ektefelle: 700 kr pr år

Sidemedlem (Hovedmedlem i andre klubbar tilknytta NSF): 400 kr pr år.

Andre avgifter:

Skyting mot elektronikk (.22 LR)
Alt 1: Skytekort for elektronikk: 500 kr pr år ( ubegransa antal skot)
Alt 2: Klippekort for elektronikk: 0,45 pr skot

Nøkkelkort: 300 kr ( inkl 100kr depositum)

Ungdom ( tom 19 år): Skyting inkludert i medlemskap.

For luft er det og mulig å betale kr 30 pr skyting ( vaksen )

Kjøp av ammunisjon:

.22 LR. Frå 0,40 til 1 kr. (pris varierer og med innkjøpspris til klubben)

Kurs:

Sikkerhetskurs pistol: 1350 kr

Styret