Onsdagsskyting

Me planlegg å starte opp igjen med tilbud om skyting for medlem utan eigne våpen på onsdag 27.oktober.

Me vil forsøke å gjere dette kvar onsdag ei stund framover.

KL 1900 – 2030. Anbefaler å møte opp så tidleg som mogeleg. Fare for at instruktør går dersom ingen har møtt før 20.00