Pistol

Pistol

For å kunne begynne med pistolskyting hos oss så krever Sartor SSL at en deltar på en omfattende sikkerhetsopplæring.
Denne består av en teoridel og 10 påfølgende skytetreninger. Dette dekker introduksjon til pistolskyting, sikkerhet og forventet oppførsel samt grunnleggende skyteopplæring.
Informasjon om når slike kurs blir gjennomført vil ligge ute på vår hjemmeside.

Pistolskyting er en krevende sport og krever en del trening for å kunne prestere, men det er likevel rom for alle ambisjonsnivå.

Programmer

Vi anbefaler alle som ønsker å begynne med pistolskyting å lese seg litt opp på temaet. Det er mye god informasjon på www.skyting.no

Det er mange ulike våpenklasser og programmer innenfor NSF ( Norges Skytterforbund )
Vi skiller mellom baneskyting og feltskyting.

Baneskyting / baneprogram er det mange vil definere som «blinkskyting». Målet er rangert og som normalt med 10 poeng for sentertreff. 25 og 50m avstand
Det er stor variasjon fra program til program. Alt fra 5 min for å skyte 5 skudd ned til 4 sekund for 5 skudd.

Feltskyting er en helt annen form for skyting. Ofte utendørs og på mål på flere forskjellige hold. Alt fra 5m til 200 m avstand.
Mål er figurer i alle former og skytetid er veldig varierende. Minimum 6 sekunder for 6 skudd.

Om noe av dette virker interessant er det bare å ta kontakt med oss.