Rifle

Rifle

Ungdom:

Alder:
fra ca. 10 år til fylte 19 år.
(De yngste kreves fulgt av voksen forelder)
Det kreves ingen forberedende kurs. Møt opp på trening, henvendt deg til vaktansvarlig og få en innledning i sikkerhetsrutinene, for så å prøve seg på skytebanen under ledelse av Standplassleder, samt instruksjon fra erfarne medlemmer i laget i tillegg til representanter fra vårt ungdomsutvalg.
Alle er velkommen! Handikap ingen hindring.

Aktivitet:
Trening, konkurranser og veiledning i sportsskyting på blink innendørs i vår flotte Skytehall på Bildøy. (Ved parkeringsplassen til Sotra vid.skole)
Avstand 10-50 meter. Flere varierte skyteprogram tilpasset alder og interesse.
Presisjonsvåpen som Luftgevær med trykkluftbeholdere til utlån i forbindelse med våre aktiviteter.
Ved godt oppmøte og innsats fra foreldre arrangeres det også skyting med cal. 0.22 på elektroniske skiver på avstand 50 meter.

Varighet:
Vi oppfordrer både ungdom som deltar og foreldre som følger til å sette av 2 timer ved hver trening for å få fullt utbytte av gode råd og tips, hyggelig miljø (en kopp kaffe sammen med andre foreldre skader jo ikke.. 🙂
Se ellers terminliste!

Vi prøver også å få med våre ungdommer på skytestevner rundt om i regionen. Flere lokale premieskytinger arrangeres årlig og deltagelse på nasjonale aktiviteter som Rekrutteringsskyting og Norgescup gjør at spenningen holdes ved like og en fin dose konkurranseinstinkt kommer frem i alle våre unge skyttere.

 

Eldre ungdom og voksne:
Tirsdager er dagen hvor voksne og eldre ungdom samles sosialt og konkurrerer med vilkår  som tillater store variable nivåer.

Også her er ALLE velkommen!!