Utmelding

Utmelding frå Sartor SSL SKAL skje skriftleg. Anten pr. e-post til :

sartor.ssl@gmail.com

Ved oppmøte i hall eller pr. brev til:

Sartor Sportsskyttarlag
Pb 150, 5342 Straume

Utmelding skal skje seinast 31.12. året FØR utmelding skal skal gjelde frå. Utmelding pr. e-post må skje fra en e-postadresse som er registrert på medlem

Ved utmelding på seinare tidspunkt kan me kreditere skyldig kontigent, men dette må da gjerast opp dersom ein skulle ønske å bli medlem på eit seinare tidspunkt:
Ref NIF lover.

Styret